Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych

Doradztwo Inwestycyjne
Jerzy Wiczkowski

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych tworzona jest przez dwa niezależne podmioty gospodarcze świadczące usługi w szerokim zakresie doradztwa inwestycyjnego w nieruchomości a w szczególności wyceny nieruchomości i praw majątkowych.

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych to zespół ludzi z dużym doświadczeniem w zakresie wyceny nieruchomości, wśród których znajduje się dwóch rzeczoznawców majątkowych.

Stale współpracują z nami absolwenci studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości, osoby posiadające dużą wiedzę a przede wszystkim duże doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości.

Kancelaria rzeczoznawców Majątkowych to dwie firmy działające niezależnie i współpracujące ze sobą w celu uzyskania najlepszych wyników i satysfakcji klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI:

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych oferuję profesjonalną obsługę w zakresie wyceny nieruchomości.
Oferujemy wycenę wszystkich rodzajów nieruchomości, począwszy od nieruchomości gruntowych niezabudowanych poprzez nieruchomości lokalowe, zabudowane budynkami o różnych funkcjach do nieruchomości zorganizowanych i nietypowych. Zakres naszej działalności dotyczący wyceny nieruchomości obejmuje:

 • wycenę dla potrzeb kupna, sprzedaży, zniesienia współwłasności
 • wycenę dla potrzeb zabezpieczenia kredytu lub pożyczki
 • wycenę dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • wycenę dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych
 • wycena przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji, przekształceń własnościowych, aportu itp.
 • wycenę dla potrzeb wniesienia aportu
 • wycenę dla potrzeb uzyskania środków pomocowych z Funduszy Unii Europejskiej
 • wycenę majątku do licytacji komorniczej oraz szacowanie wartości nieruchomości będących przedmiotem licytacji komorniczych
 • opinie biegłego sądowego, sporządzanie opinii zgodnie z postanowieniem sądu w oparciu o akta sprawy,
 • wycenę szkód, szacowanie wpływu powstałych szkód na wartość nieruchomości,
 • wycenę dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości,
 • wycenę dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie z mocy prawa lub wywłaszczenie z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego
 • wycenę dla potrzeb ustalenia wartości przedmiotu sporu,
 • wycenę dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wycenę służebności, w tym służebności przesyłu
 • opinie biegłego sądowego dotyczące określania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń stale związanych z gruntem.
 • inne usługi związane z określaniem wartości nieruchomości
 • wycenę dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

EKSPERTYZY Z ZAKRESU RYNKU NIERUCHOMOŚCI:

Naszych usług nie ograniczamy jedynie do wyceny nieruchomości. Dla naszych klientów oferujemy również pełną gamę usług związaną z doradztwem na rynku nieruchomości. Wykonujemy opracowania i ekspertyzy nie stanowiące operatu szacunkowego, a dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstw

DORADZTWO INWESTYCYJNE:

 • Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, porady dotyczące inwestowania na rynku nieruchomości, określanie stanu technicznego wskazanej nieruchomości, sprawdzanie jej stanu prawnego, określenie czy cena ofertowa danej nieruchomości jest adekwatna do jej wartości
 • Wyceny wszelkiego typu nieruchomości, określanie wartości nieruchomości dla różnych celów (duże obiekty wyceniamy na terenie całej Polski)
 • Sporządzanie analiz rynku nieruchomości
 • Wyceny dla potrzeb zarządzania portfelem nieruchomości
 • Wyceny do celów kredytowych
 • Wyceny do celów informacyjnych
 • Wyceny do celów księgowych
 • Wyceny do celów podatkowych
 • Wyceny do celów ubezpieczeniowych
 • Wskazanie optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości
 • Określenie czynszu na rynku lokalnym
 • Analizę rynku oraz analizę opłacalności inwestycji
 • Doradztwo inwestycyjne

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW:

Znajomość prawdziwej wartości przedsiębiorstwa stanowi nieodzowny element gospodarki rynkowej. Ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie istotnie wpływa na alokację kapitału. Jest również niezbędna podczas fuzji i przejęć.

Ponadto szczegółowa prognoza pozwala właścicielom i zarządowi na poznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na wartość oraz daje możliwość podjęcia działań zwiększających wartość dla akcjonariuszy czy udziałowców.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową ofertą. Dla jeszcze lepszej i bardziej profesjonalnej obsługi stworzyliśmy zespół, złożony z doświadczonych specjalistów w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw, wyceny składników majątku trwałego, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem gwarantują profesjonalną obsługę i serwis.

Realizujemy wyceny przedsiębiorstw dla różnych celów gospodarczych, z różnych sektorów rynku i obszarów działalności oraz o różnych formach prawnych i organizacyjnych. Nasza oferta obejmuje oszacowanie zorganizowanych części przedsiębiorstw, spółek celowych i zespołów aktywów.

Zespół

JERZY WICZKOWSKI

Doktor nauk technicznych (Politechnika Białostocka 1989) inżynier budownictwa.

 • uprawnienia budowlane w zakresie projektowania konstrukcji i nadzoru procesu budowlanego,
 • rzeczoznawca majątkowy od 1996 r. uprawnienia państwowe nr 1860,
 • licencja zarządcy nieruchomościami (2001) uprawnienia państwowe nr 6322,
 • Studia Podyplomowe Wycena Przedsiębiorstw (Akademia Ekonomiczna Wrocław 2007)
 • Biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości

Wieloletnie doświadczenie w zakresie szacowania praw majątkowych osób prawnych, osób fizycznych, Skarbu Państwa i Samorządów Terytorialnych,
Wieloletnie doświadczenie w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, nadzorowania procesów prywatyzacyjnych niektórych składników mienia Skarbu Państwa i Samorządów Terytorialnych (gmin, powiatów i województw).

WOJCIECH WICZKOWSKI

Magister Ekonomii, od 2003 roku rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia państwowe w zakresie wyceny nieruchomości nr 4085. Ukończył studia magisterskie na wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Informatyka i Ekonometria. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz absolwentem studiów podyplomowych z wyceny przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Poprzez wcześniejszą współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny wszelkich rodzajów nieruchomości dla różnych celów.
Od 2014 roku Wojciech pełni również funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie wyceny nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw.

Wojciech posiada również ponad 6-cio letnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem
i obsługą środków pomocowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Podczas wieloletniej pracy w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Wojciech uczestniczył w wielu projektach związanych z powstawaniem i wdrażaniem programów pomocowych, licznych szkoleniach i międzynarodowych wyjazdach studyjnych związanych z wykorzystaniem środków pomocowych.

Kontakt

KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 • al. Gen. J. Hallera 98 lok. 7 53-203 Wrocław
 • + 48 71 78 88 569
 • jerzy@censum.pl
 • wojtek@censum.pl

Znajdź na na Facebooku

Zaufali Nam m.in.

NOTA PRAWNA

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością CENSUM Doradztwo Inwestycyjne Wojciech Wiczkowski z siedzibą we Wrocławiu (dalej "CENSUM") z wyjątkiem logotypów, nazw, symboli
i znaków firmowych podmiotów trzecich i podmiotów od nich zależnych, dla których CENSUM wykonywało usługi i którzy poświadczyli ich wykonanie poprzez przekazanie odpowiednich referencji.
Informacje i dane publikowane w serwisie internetowym CENSUM mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, w szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jak również usługi doradztwa finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.
CENSUM dołożył należytej staranności, aby rzetelnie przedstawić informacje dotyczące prowadzonej działalności skorzystanie jednak przez użytkownika tego serwisu z informacji w nim zamieszczonych, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko. Ponadto, CENSUM nie ponosi odpowiedzialności za braki, niepoprawność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji, w szczególności zaistniałych z przyczyn technicznych.

Niniejszy serwis internetowy CENSUM korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
CENSUM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Close Menu